STALKER movie poster

New product

250,00 €

  • 47x63 in
Art byFOLON
DirectorAndrei Tarkovski
Year1979
Film nationalityRUSSIA
Poster nationalityFRANCE
ActorsAleksandr Kaidanovsky
Alisa Frejndlikh
Anatoli Solonitsyn
Nikolai Grinko